Verenigingen in Watou.


M&Y soft 2012

Laatste update 08/03/15
Watouse
Verenigingen
Bewonersplat-
form Watou
 
 
Feestcomité
Watou
Brandweer
Watou
De Bolders
Watou
Femma
Watou
Frontiere
Kaarters

Frontiere
Smijters

Frontiere
Spaardersclub

Gezinsbond
Watou

Handbooggilde
St.Sebastiaan
Watou
Joko
Watou

 

Kerkraad
Watou
KSA
Watou
K.V.L.V.
Watou
Landelijke
Gilde Watou
OKRA.
Watou
Ouderraad
Basisschool
Watou
Parochiezaal
Watou
Poperinge
Verbeeldt-Watou
Schola Cum
Jubilo vzw

Sint-Hubertus
Watou

Sparreschotters
Watou
St.Maartens
comité Watou
Toneel Watou-
Westhoek
T.T.C.
De Kikker
Trippeltrappers
Watou
Unizo Ijzerbode
Watou
Vogelpiek
 De Kikker
Vrienden Van
Mézières
V.Z.W.Steen-voordestraat Watous Good
Old Time
Ziekenzorg
Watou
Bewonersplatform Watou.
Lokaal: Meestal O.C. de Bollaard Winnezelestraat 8978 Watou.
Contactpersoon: Coördinator Patrice Bakeroot  Blauwhuisstraat 18  8978 Watou
Contact: Tel:057/33.86.92   Mail; patrice.bakeroot@telenet.be   
Website: www.watou.com/watounaar
Feestcomité Watou.
Lokaal:  
Contactpersoon: Jean-Marie Geiregat  Steenvoordestraat 58  8978 Watou.
Contact: Tel: 057/38.83.50 Mail; feestvarkentje@skynet.be
Website: www.watou.com/feestcomite
De Bolders Watou.
Lokaal: Café De Kikker  Steenvoordestraat 33  8978 Watou.
Contactpersoon: Rik Bonduelle Steenvoordestraat 33  8978 Watou.
Contact: Tel. 057/38.80.94 Mail; dekikker@skynet.be 
Website: www.watoudorp.be/bolders
Femma Watou.
Lokaal: De Bollaard. Winnezelestraat 8978 Watou.
Contactpersoon: Mai Ryon Moenaardestraat 10   8978 Watou.
Contact: Tel: 057/38.81.96  Mail; mia.ryon@telenet.be  
Website: www.femma.be/nl/groep/watou
Frontiere Kaarters.
Lokaal: A La Frontière Belge  Winnezelestraat 32 8978 Watou.
Contactpersoon: Rita Barzeele  Winnezelestraat 32 8978 Watou.
Contact: Tel: 057/38.81.06  Mail; alafrontierebelge@hotmail.com
Website: www.alafrontierebelge.be.tt
Frontiere Smijters.
Lokaal: A La Frontière Belge  Winnezelestraat 32 8978 Watou.
Contactpersoon: Rita Barzeele  Winnezelestraat 32 8978 Watou.
Contact: Tel: 057/38.81.06  Mail; alafrontierebelge@hotmail.com
Website: www.alafrontierebelge.be.tt
Frontiere Spaardersclub.
Lokaal: A La Frontière Belge  Winnezelestraat 32 8978 Watou.
Contactpersoon: Rita Barzeele  Winnezelestraat 32 8978 Watou.
Contact: Tel: 057/38.81.06  Mail; alafrontierebelge@hotmail.com
Website: www.alafrontierebelge.be.tt
Gezinsbond Watou.
Lokaal:  
Contactpersoon: Mia Ryon Moenaardestraat 10  8978 Watou.
Contact: Tel: 057/38.81.96  Mail; mia.ryon@telenet.be  
Website: www.watoudorp.be/gezinsbond
Handbooggilde St.Sebastiaan.
Lokaal: Terrein De Bollaard  Winnezelestraat 8978 Watou.
Contactpersoon: Freddy Vandromme  Winnezelestraat 43  8978 Watou.
Contact: Tel: 057/38.84.14
Website: www.watoudorp.be/handbooggilde 
Joko Watou.
Lokaal: Café De Kikker  Steenvoordestraat 33  8978 Watou.
Contactpersoon: Rik Bonduelle  Steenvoordestraat 33  8978 Watou.
Contact: Tel: 057/38.80.94  Mail; dekikker@skynet.be
Website: http://users.pandora.be/luclignel/photo.htm
Kerkraad Watou.
Lokaal:  
Contactpersoon: Ludo Lepee  Kerkhofstraat 1  8978 Watou.
Contact: Tel: 057/38.80.47  Mail; ludo.lepee@skynet.be
Website: www.watou.com/parochie
KSA Watou.
Lokaal: De Bollaert  Winnezelestraat 8978 Watou.
Contactpersoon: Emy Plancqueel Jonkheidstraat 14  8978 Watou.
Contact: Tel: 0499/30.52.70  Mail; Ksa_watou@hotmail.com 
Website: www.ksawatou.be
K.V.L.V. Watou.
Lokaal: De Bollaard Winnezelestraat 8978 Watou.
Contactpersoon: Ann Doolaeghe Oude Provenstraat 28  8978 Watou.
Contact: Tel: 057/38.87.66  Mail; joseph.delalleau@telenet.be
Website: www.watoudorp.be/kvlv
Landelijke Gilde Watou.
Lokaal: De Bollaard  Winnezelestraat 8978 Watou.
Contactpersoon: Jozef Delalleau  Oude-Provenstraat 28  8978 Watou.
Contact: Tel: 057/38.87.66  Mail; joseph.delalleau@telenet.be
Website:  http://watou.landelijkegilden.be
OKRA. Watou.
Lokaal: De Bollaard  Winnezelestraat 8978 Watou.
Contactpersoon: Maurice Delanote  Sint-Jan-ter-Biezen 5  8978 Watou.
Contact: Tel: 057/38.82.68  Mail;  delanote.maurice@hotmail.com
Website: www.okrawatou.be
Ouderraad Basisschool De Waaier Watou.
Lokaal: Basisschool De Waaier Moenaardestraat ..   8978 Watou.
Contactpersoon: Birgit Ververken Sint-Jan-ter-Biezen 4  8978 Watou.
Contact: Tel: 057/38.86.03  Mail; 
Website:  www.dewaaierwatou.be
Parochiezaal Watou vzw.
Lokaal: Parochiezaal  Blauwhuisstraat  8978 Watou.
Contactpersoon: Bert Bonduelle Moenaardestraat  8978 Watou.
Contact: bertbonduelle@hotmail.com
Website: www.parochiezaalwatou.be
Poperingeverbeeldt-Watou.
Lokaal:  
Contactpersoon: Miranda Labaere & Jan Daschot  Douvieweg 81 - Moenaardestr. 10  8978 Watou.
Contact: Tel: 057/38.84.38 - 057/38.81.96 Mail; degraeve.j@telenet.be  en jan.daschot@telenet.be  
Website: www.watoudorp.be/watouverbeeldt   http://poperingeverbeeldt.be
Schola Cum Jubilo vzw.
Lokaal:  
Contactpersoon: Bernard Deheegher  Moenaardestraat 20  8978 Watou.
Contact: Tel: 057/38.82.67  Mail; info@cumjubilo,be
Website: www.cumjubilo.be
Sint-Hubertus Watou.
Lokaal: Café De Eendracht  Watouplein 7   8978 Watou.
Contactpersoon: Frans Decat  Moenaardestraat 41  8978 Watou.
Contact: Tel: 057/38.81.92
Website: www.watoudorp.be/sinthubertus
Sparreschotters Watou.
Lokaal:  
Contactpersoon: Hervé Debyser  Douvieweg 58  8978 Watou.
Contact: Tel: 0479/27.48.86  Mail; herve_debyser@msn.be
Website: www.watoudorp.be/sparreschotters
St.Maartenscomité Watou.
Lokaal:  
Contactpersoon: Luc Bonduelle  Steenvoordestraat 28  8978 Watou.
Contact: Tel: 057/38.83.19
Website: www.watoudorp.be/stmaarten
Toneel Watou-Westhoek.
Lokaal:  
Contactpersoon: Christiene Pareyn  Steenvoordestraat 45a  8978 Watou.
Contact: Tel: 057/38.86.33 Mail; paul.hespeel@telenet.be 
Website: www.watoudorp.be/toneel
Trippeltrappers Watou.
Lokaal: De Kikker / Het Brouwershof.
Contactpersoon:

Jannik Descamps

Contact: Gsm 0478/395628  jannik.descamps@telenet.be
Website: www.watoudorp.be/trippeltrappers
T.T.C. De Kikker.
Lokaal: Café De Kikker Steenvoordestraat 33  8978 Watou.
Contactpersoon: Rik Bonduelle  Steenvoordestraat 33  8978 Watou.
Contact: Tel: 057/38.80.94  Mail; dekikker@skynet.be
Website: www.watoudorp.be/ttc
Unizo Ijzerbode Watou.
Lokaal:  
Contactpersoon: Paul Hespeel  Steenvoordestraat 45a 8978 Watou.
Contact: Tel: 057/38.86.33 Mail; paul.hespeel@telenet.be
Website: www.unizo.be/ijzerbode
Vogelpiek De Kikker.
Lokaal: Café De Kikker steenvoordestraat 33  8978 Watou.
Contactpersoon: Rik Bonduelle  Steenvoordestraat 33  8978 Watou.
Contact: Tel: 057/38.80.94  Mail; dekikker@skynet.be
Website: www.watoudorp.be/vogelpiek
Vrienden Van Mézières.
Lokaal:  
Contactpersoon: Johan Decaesteker  Douvieweg 8 8978 Watou.
Contact: Tel: 057/38.80.15  Mail; johan.decaesteker@telenet.be
Website: http://verbroederingwatou.skynetblogs.be/
V.Z.W. Steenvoordestraat.
Lokaal:  
Contactpersoon: Marnick Careye  Steenvoordestraat 37 8978 Watou.
Contact: Tel: 057/38.86.29  Mail; careye@telenet.be
Website: www.watoudorp.be/vswsteenvoordestraat 
Watous Good Old Time.
Lokaal: Watouplein 1  8978 Watou.
Contactpersoon: Joachim de Lille  Watouplein 1 8978 Watou.
Contact: Tel: 057/38.83.38  Mail; info@watousgoodoldtime.be
Website: www.watousgoodoldtime.be
Ziekenzorg Watou.
Lokaal:  
Contactpersoon: Ann Doolaeghe Oude Provenstraat 28  8978 Watou.
Contact: Tel: 057/38.87.66  Mail; joseph.delalleau@telenet.be
Website: www.watoudorp.be/ziekenzorg